Opholdsstedet HOPE

En Kærlig & Tryg Barndom

Opholdsstedet HOPE

Et specialiseret socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn og unge

Navnet HOPE afspejler vores værdigrundlag – HÅBE, OMSORG, PROCES & EMPOWERMENT

HÅBE

  • At skabe kontinuitet og stabilitet i de anbragte børn og unges liv. De skal have hjælp til at kunne tage hånd om deres eget liv og fremtid. Et afgørende skridt er at give dem håb, hjælpe dem til at genfinde troen og håbet på et trygt og kærligt liv.

OMSORG

  • Omsorg givet af personale, der har kompetence, mod og vilje til at indgå i et samarbejde præget af reel involvering uanset hvor lidt eller hvor meget barnet/den unge kan give tilbage.

    Det bygger på en forståelse af at de har brug for læssevis af omsorg og et samspil med personalet, hvor der lægges vægt på at skabe relationer mellem dem og personalet.

PROCES

  • Børn og unge skal gennem en helhedsorienteret indsats ift. anbringelse, helbred, uddannelse, familie, mv. Dette sker gennem at blive inddraget under hele processen.

    Anbringelsen skal ses som den proces, hvor børn og unge bliver inddraget i indsatsen og derigennem tager ejerskab til sin vej mod uddannelse, voksenlivet mm.

EMPOWERMENT

  • At udvikle evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation. Det betyder at børn og unge skal have mere beslutningskraft i deres eget liv.

    Formålet er, at de i højere grad er engagerede og tager ansvar for egen situation, derved vil få større udbytte af de indsatser og tiltag de er tilknyttet og det bliver nemmere at passe sin skole, fritidsaktivitet mm.